Frydenbø har utviklet en helelektrisk løsning med vribart gir

Som en stor aktør innen fremdriftsmotorer ser vi et stort behov for elektrifisering av nyttefartøy. Vi har allerede lansert verdens første inline hybride fremdriftsløsning og har nå tatt steget og utviklet et elektrisk fremdriftssystem tilpasset vårt HVP gir.

Fordeler med vribart gir

Frydenbø Industri har en lang historie og ser betydelige fordeler med vribare girløsninger. Vårt egenutviklede HVP gir muliggjør større propell, større trekkraft, bedre manøvreringsegenskaper og med elektrisk fremdrift har du null i drivstofforbruk. Dette bidrar til miljøgevinster i form av mindre klimautslipp og lokal forurensing. I tillegg gir det bedre arbeidsforhold for mannskapet ved at støy og vibrasjoner reduseres. Drifts- og vedlikeholdskostnader blir også atskillig mindre.

Med en reversibel propell er det mulig å gjøre best mulig bruk av motoreffekten i alle hastigheter uansett last, slep, vind eller strømforhold. Det reversible propellsystemet er spesielt egnet for mindre arbeidsfartøy, da reduksjonen på girutveksling sikrer maksimal trekkraft. Vår nye løsning gjør at vi beholder alle konvensjonelle fordeler med et vribart gir og i tillegg øker rekkevidden på elektromotorene.

Vribart gir forlenger batteritiden 

Sammen med Danfoss sin helelektriske motor og vårt HVP gir har vi nå en komplett løsning for nullutslippsfartøy som kan operer i kystnære strøk. Danfoss elektriske motorer er væskekjølte og designet for å fungere i tøffe driftsmiljøer og fungerer utmerket som fremdriftsmotor i marine fartøyer.

I motsetning til eksisterende elektriske motorer på markedet med fast propell vil man med Frydenbøs løsning få ca. 15 % bedre virkningsgrad ved bruk av vribar propell. Dette medfører en betydelig endring i gangtid mellom hver gang batteriet trenger lading.

  

Elmotor tilpasset eksisterende girsystemer 

Det helelektriske systemet som Frydenbø har utviklet er tilpasset eksisterende girløsninger. Det betyr at du enkelt kan bytte ut dieselmotoren du har i dag med en nullutslippsmotor.

Vårt system passer, HVP 65E med EL-motor fra 30kw og opp til 150 kw (her kan vi levere både med og uten PTO). SABB HVP 65E er et ideelt gir når du har behov for en kompakt og solid løsning for vribart propellanlegg. HVP 65E er et sterkt og driftssikkert gir med elektronisk inn- og utkobling av PTO og elektronisk inn/utkobling av selve giret, og som også har instrumentbord i rorhus for overvåking. HVP 65E passer til motorer med effektområde opp til 650Nm og leveres som standard med kraftuttak (PTO)på 400 Nm.

For kraftigere gir anbefaler vi HVP 83E med El-motor fra 50kw og opp til 230 kw (her kan vi også tilby med og uten PTO). Giret passer utmerket for motorer med effektområde opp til 830 Nm og leveres som standard med kraftuttak (PTO)på 400 Nm.

Vi finner løsningene

Frydenbø Industri kan gir og fremdriftsmotorer. Vi assisterer dere gjerne i forhold til for-prosjektering, tilpasninger og løsningsforslag. Vi har korte leveringstider, og vi er raske til å «snu oss rundt». Vi utfører slike jobber på reisebasis eller ved våre andre lokasjoner langs kysten, alt etter hva som passer deg best. 

Hvis du tenker på å bytte til elektrisk fremdrift med en av disse girtypene eller alternativt overhale eksisterende gir, kontakt oss gjerne for en prat.