Frydenbø Industri tilbyr avgassmåling på fartøy

Frydenbø Industri tilbyr avgassmåling på fartøy

Frydenbø arbeider kontinuerlig med å redusere og begrense forurensing og andre mulige skadevirkninger knyttet til skipsfart. 

Etter at de nye kravene på NOx-utslipp i Norge ble innført er det stadig mer aktuelt å få utført avgassmåling. Som ett ledd i vår satsning om å være en pådriver innen det «grønne skiftet» ser avgassmåling som et naturlig supplement til våre tjenester. 

Frydenbø Industri har nå investert i «state of the art» måleverktøy for avgassmåling

Gjennom måling av verifikasjon av utslipp kan nå Frydenbø finne miljøavtrykket ditt og komme opp med løsninger som er grønnere og mer økonomisk. I forbindelse med utviklingen av vår Inline-Hybrid løsning og Frydenbø ATS så vi behovet for presist å kunne måle reduksjonen i NOx utslipp. I den forbindelse gikk vi til innkjøp av det i dag mest avanserte utstyret som finnes i dagens marked.

Høyteknologisk og mobilt utstyr fra Horiba

Systemet vi har gått til innkjøp av er det eneste av sitt slag i Europa og er basert på å teste og sertifiserer i henhold til IMO NOx technical code 2008 marine diesel motorer. Utstyret er mobilt slik at man kan utføre testen akkurat der det passer deg og kan måle alle typer avgasser uavhengig av type installasjon.

««Måleapparatet som Fryenbø Industri har gått til anskaffelse av er det eneste av sitt slag i Europa. Med dette apparatet kan de nå svært nøyaktig måle avgasser fra mange ulike typer motordrevne installasjoner, både på land og i havet. Frydenbø kan med dette utstyret måle og gi presise data på hva som slippes ut. Utstyret er som et lite mobilt laboratorium og gir deg verdifull innsikt knyttet til, for eksempel Nox utslipp, og dermed også hvor du bør sette inn tiltak for å redusere klimaavtrykket ditt. Sier Fredrik Hörnfeldt fra Horiba.»»

«Det har vært en veldig interessant lærerik prosess fra Frydenbø Industri kom med forespørselen til oss, og til de faktiske testene og kalibreringen av utstyret ble utført på Hanøytangen. Spennende å se og høre hva Frydenbø Industri tenker om det «grønne skiftet» innen sjøfart, og ikke minst den seriøsitet og entusiasmen som de ansatte viser rundt det å faktisk få til en endring i bransjen. Målingsutstyret vil hjelpe Frydenbø Industri og kundene til å faktiske kunne sette konkrete tall på utslippene og dermed gjøre noe med det. Vi tror at dette kommer til å bli en standardtjeneste kunder vil, og må forholde seg til i tiden som kommer. Sier Tom Arne Øijordsbakken, Daglig leder i Håkon Rygh AS»

Utstyret Frydenbø Industri består av:

  1. Horiba analysator m/ spesialbygde løsninger
  2. FID analysator m/ spesialbygde løsninger

Vi kan utføre målinger av følgende avgasser

  • NOx
  • CO
  • CO2
  • O2
  • THC (hydrocarbon)

Testet og klart for bruk

Utstyret er på plass og er allerede testet på flere av våre motorløsninger.

Støtte av NOx fondet til utføring av måling

For å bedre dokumentasjonen av NOx-utslipp gir NOx-fondet støtte til NOx-måling på skip og flyttbare rigger.

I forbindelse med støtte til NOx-reduserende tiltak gir NOx-fondet også støtte til måling av NOx-utslipp, hvor kostnader til måling før og etter gjennomføring av tiltaket kan inkluderes som en del av investeringen. Frydenbø Industri kan være behjelpelig med å sende inn søknad på vegne av kunder som ønsker å få utført målinger.