Hybrid fremdrift; Innovativt, miljøvennlig og økonomisk

Som en av Norges fremste leverandører av fremdriftssystem til sjøfart tar vi vår del av ansvaret for at skipsfarten skal bli mer miljøvennlig. 

For å redusere utslippene kystflåten står for så arbeider vi kontinuerlig med innovasjon innen fremdrift får å redusere klimaavtrykket fra norsk sjøfart.  

Ambisjon om minst 50 prosent lavere utslipp innen 2050 

13. april 2018 vedtok IMO (Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen) en ambisjon om at klimagassutslippene fra skipsfarten minst skal halveres innen 2050 og nå null så raskt som mulig i dette århundret. Det er første gang det vedtas en ambisjon om å redusere de totale utslippene fra internasjonal skipsfart. 

I tillegg til målet om å kutte de samlede klimagassutslippene, inngår det også i strategien at hvert skip skal bruke energien mer effektivt slik at total transporteffektivitet for hele sektoren forbedres med minst 40 prosent innen 2030 og 70 prosent innen 2050. 

Frydenbø innovasjon 

I arbeidet med å redusere norsk innenriks sjøfart totale utslipp, har Frydenbø sammen med strategiske samarbeidspartnere utviklet en unik hybridløsning for mindre fartøyer. For å redusere kostnadene ved å «bytte» motor, er løsningen konstruert slik at man ikke trenger å flytte eller skifte eksisterende dieselmotorer eller akselsystemer i fartøyet.   

Frydenbø hybrid kraftproduksjon sørger for en optimal utnyttelse av energi og gir store besparelser i drivstoffutgifter. Redusert antall driftstimer og maksimal utnyttelse av virkningsgrad på motor gir også besparelser i forhold til utvidet levetid - samt reduserte kostnader relatert til service og vedlikehold på den konvensjonelle dieselmotoren.     

Elektromotoren er spesielt utvalgt på grunn av høy driftssikkerhet og effektivitet. Samtidig har det også vært en prioritet for oss at elektromotoren står på samme aksling som dieselmotoren (inline), slik at du som bruker opplever overgangen fra diesel til elektrisk drift så sømløs som mulig. En konsekvens av den integrerte elektromotoren er også at det er blitt et svært kompakt system. Dette gir igjen båtbyggere og designere økte muligheter med tanke på konfigurasjon og fartøyets stabilitet. 

 

Tallenes tale

Tar vi eksempelet med et fartøy som er i drift 250 dager i året og med en daglig motordrift på 6 timer, viser våre målinger at man kan redusere drivstoff-forbruket med 52 %! Det tilsvarer en reduksjon i CO2 ekvivalenter per år på 123.061 kg. I tillegg til en betydelig reduksjon i drivstoffkostnader og CO2 ekvivalenter ser vi også at vedlikeholdskostnadene per år, sammenlignet med en tradisjonell dieselmotor reduseres med 30%.  

                                                     

ENOVA støtte

Systemet Frydenbø har utviklet er akseptert og støttes av Enova. Det betyr at du som kunde kan få mellom 30-50% økonomisk kompensasjon for å bytte til en mer miljøvennlig fremdriftsmotor. Støttetilbudet er rettet mot utvalgte fartøytyper innen fiskerier, havbruks- og offshorenæringen.  

Ønsker du å vite mer er du velkommen til å ta kontakt med en av våre spesialister.