Hybrid fremdrift

Frydenbø har sammen med våre strategiske partnere utviklet et komplett inline system for hybrid fremdrift for mindre fartøy tilpasset kravene i det kommersielle markedet i Norge.

Frydenbø hybrid system er i utgangspunktet basert på de samme standard fremdriftspakkene Frydenbø har levert i en årrekke med dertil hørende krav til sikkerhet og pålitelighet.

Hybrid systemet er utviklet rundt vårt nye HVP 83H gir – og har de samme byggemålene som våre eksisterende HVP 83E gir. De utvendige dimensjoner er altså identiske, og hovedforskjellen på girene ligger i den integrerte elektromotoren. Dette gjør at man kan bygge om eksisterende konvensjonelle fartøy - uten å måtte skifte ut eller flytte på eksisterende diesel motorer eller akselsystemer!

Elektromotoren i vårt nye gir er spesielt utvalgt på grunn av høy driftssikkerhet og effektivitet. Samtidig har det også vært en prioritet for oss at elektromotoren står på samme aksling som dieselmotoren (inline), slik at du som bruker opplever overgangen fra diesel til elektrisk drift så sømløs som mulig. En konsekvens av den integrerte elektromotoren er også at det er blitt et svært kompakt system. Dette gir igjen båtbyggere og designere økte muligheter med tanke på konfigurasjon og fartøyets stabilitet.

Alle systemkomponentene er valgt med tanke på maksimal fleksibilitet. Ønsker man for eksempel mer batterikapasitet kan dette installeres med minimal tilpasning mot eksisterende utstyr.

Vår kritikerroste vribare propellanlegg løsning (HVP) gir allerede gode muligheter i forhold til manøvrerbarhet og redusert drivstofforbruk. Vi ser imidlertid at operasjon av anlegg for optimal drivstoffutnyttelse er krevende. I vårt nye hybrid system har vi derfor utviklet en automatisert funksjon som sikrer optimal regulering av gasspådrag og propellvinkel automatisk. Dette er løst på en måte slik at man til enhver tid kan operere fartøyet sømløst med en kontrollspak per drivlinje.

Interessen for våre hybridløsninger har vært sterkt økende de senere år. Et generelt miljøhensyn kombinert med stadig nye utslippskrav fra offentlige myndigheter, er begge argumenter som taler til fordel for en hybrid løsning.

Den økonomiske gevinsten på lengre sikt ved slike anlegg er også stor med henblikk på sparte drivstoffutgifter!