Hybrid kraftproduksjon

Frydenbø har vært en av markedslederne på levering av nødstrøm til både land og marinebasert industri i en årrekke. Der vi tidligere har basert våre løsninger på strøm fra konvensjonelle diesel generatorer, møter vi nå fremtiden med vår nye egenutviklede hybrid løsning for maksimal utnyttelse av kraftkapasitet. 

Frydenbø Hybrid kraftproduksjon bruker overskuddskapasiteten som er igjen fra de konvensjonelle generatorene til å samtidig lade batteriene – parallelt med å levere nødvendig elektrisitet til resten av anlegget. Når batteriene er fulladet stopper generatoren, og anlegget driftes ved hjelp av kraft fra batteriene. Syklusen gjentas automatisk ved behov.
Frydenbø hybrid kraftproduksjon sørger for en optimal utnyttelse av energi og gir store besparelser i drivstoffutgifter. Redusert antall driftstimer og maksimal utnyttelse av virkningsgrad på motor gir også besparelser i forhold til utvidet levetid - samt reduserte kostnader relatert til service og vedlikehold på den konvensjonelle dieselmotoren.    

Innenfor våre standardiserte, modulbaserte systemleveranser, tilpasser vi størrelsene på batteribank og strømkilde basert på den enkelte kundes behov. Dette gjør løsningen svært fleksibel, og åpner også for muligheter i forhold til å bygge den ut på et senere tidspunkt hvis behovet endrer seg. 

   
Gjennom produktet Frydenbø hybrid kraftproduksjon kan vi tilby;

 • En totalleverandør av både dieselmotorer, tavler og system 
 • Skreddersydde løsninger til hver enkelt kunde
 • Modulbasert system, enkelt å både plassere og transportere.
 • Fleksibelt og kan utvides ved endret behov
 • Muligheter for tilkobling av landstrøm
 • Vesentlig reduksjon av støy
 • Utstyr fra anerkjente underleverandører
 • DNV godkjenning på batteripakke
 • Over hundre års erfaring fra både landbasert og maritim sektor
 • Økonomisk gevinst relatert til drivstoff, service og vedlikehold
 • Store besparelser for miljøet

Interessen for våre hybridløsninger har vært sterkt økende de senere år, og vår løsning for hybrid kraftproduksjon er spesielt godt mottatt av oppdrettsnæringen i forhold til arbeids – og fôrflåter. Et generelt miljøhensyn kombinert med stadig nye utslippskrav fra offentlige myndigheter, er begge argumenter som taler til fordel for en hybrid løsning.

Den økonomiske gevinsten på lengre sikt ved slike anlegg er også stor med henblikk på sparte service, vedlikehold og drivstoffutgifter!