SABB Dyno

SABB Dyno

Sabb Dyno er et nytt produkt utviklet av Frydenbø Industri i samarbeid med verdens ledende oljeselskaper og livbåtprodusenter. Resultatet er en motordynamometer som er enkel å bruke og beregnet for belastningskjøring av livbåtmotorer. Dette er ønskelig for å kunne utføre ytelsestester, generelt vedlikehold og å kjøre med belastning på motoren uten å sjøsette båten.

Typiske bruksområder er fritt-fall livbåter og andre typer livbåter, hvor distribusjon av livbåten på sjøen for lasttesting eller vedlikeholdsdrift, ikke er mulig eller ønskelig.

Sabb Dyno er designet med spesielt fokus på å være pålitelig, enkel å bruke og enkel å vedlikeholde. Produktet veier lite og er verifisert av DNV GL.

Sabb Dyno er permanent festet til motoren for brukervennlighet. Vår design garanterer meget lave tap fra motoren til Dyno - vanligvis under 0.5hk når den ikke er aktivert. Konstruksjonen er fleksibel, slik at det kan tilpasses de fleste motorer. Vanligvis trengs bare tilpasning av forkantstativ og kraftuttak.

Spesielle hensyn er tatt i løpet av designprosessen for å lette tilgangen til typiske periodiske vedlikeholdskomponenter som sprinklerpumpen, selve dynoen og trinsebelter. Vedlikeholdsarbeid er således lett å utføre.