SDT Ultralyd

SDT Ultralyd

Frydenbø Industri tilbyr undersøkelser (tetthetskontroll) av vinduer, dører, luker og kabelgjennomføringer ved hjelp av SDT ultralyd-utstyr.   Frydenbø selger også utstyret til industri, skipsverft og rederier.

Fordelen med denne teknologien er å ha enkel kvalitetskontroll av luker og dører mht vannlekkasjer, og slik at  du kan unngå skader på utstyr og last. Ustyret er bærbart samt enkelt og pålitelig i bruk for å finne  potensielle lekkasjer i vann-/ værtette dører og luker.

Utstyret er typegodkjent av DnV GL og de fleste klasseselskaper, og erstatter i de fleste tilfeller waterspray test. Vi kan også trene og sertifisere operatørene iht. DNV krav.

Skipsverft

Kvalitetskontroll ved installasjon av luker / koøyer / vinduer / dører, og rask kontroll under justeringer. På nybygg kan dette forbedre produktiviteten og fungere som et kvalitetssikringsinstrument i seg selv. Det forenkler også  levering / inspeksjon.

Det er også et utmerket verktøy til rutinekontroller på luft / sveisegassledninger / slanger på arbeidsplassen, hvor man vil kunne detektere små lekkasjer uten å måtte flytte utstyr / senke i vann etc. Potensialet som ligger i å spare tid/energi  på tidlig detektering, kan alene betale tilbake investeringen i løpet av kort tid.

Rederi

Noen ledende rederier har dette utstyret om bord på skip, eller på sirkulasjon mellom sine fartøy, for rutinemessig sjekk av hatchcovers/luker. Det kan være avgjørende før man laster sensitiv last, og kan også virke kostnadsbesparende i forhold til at eventuelle reparasjoner kan gjøres tidlig. Som en konsekvens kan også fartøy unngå forsinkelser, kansellering og uforutsette hendelser ved lasting.

Industri / terminaler

Mange bransjesider og lasteterminaler bruker denne typen utstyr som en rutinemessig pre-lastingundersøkelse av skip, spesielt med sensitiv last som gjødsel, metaller, mineraler etc. Testen er rask, enkel å utføre og svært nøyaktig. Også bruk i forebyggende vedlikehold er viktig, og utstyr for temperatur og vibrasjonsmåling kan gis.

Ta kontakt for informasjon / demonstrasjon av utstyr. Vi vil også tilby opplæring av operatører, enten på vårt kontor eller onsite hos deg.