Kontraktsvilkår service / reparasjon

Kontraktsvilkår service / reparasjon

For dokking og arbeid utført ved Frydenbø Industri AS gjelder standard avtalevilkår for reparasjon av skip og offshorefartøyer ved norske verft av 2 desember 1985 (revidert 1997) utarbeidet av Norges Rederiforbund og National Association of Ship og Offshore Yards (nå TBL - Skip).

Alle bestemmelser som skiller fra TBL standard er behørig merket med Frydenbø Industri sin nye klausul like nedenfor bekymret bestemmelsen. Den nye bestemmelsen erstatter TBL standard bestemmelse i vilkårene i denne kontrakten.

Det bør bemerkes at alle selskaper eid av Frydenbø Industri AS er å anse som " verftet " under denne kontrakten , selv om ingen av selskapene i Frydenbø Industri AS i dag er tradisjonelle verft.

Last ned vilkår her